Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Construcció d’un nou equipament esportiu al Turó de la Peira, al c. de S. Iscle, 50

Una vegada fet l’enderroc de l’antic edifici, es construeix un equipament que acolleix una piscina coberta a la planta baixa i una pista poliesportiva a la planta superior. També es fa l’ordenació de l’espai interior de l’illa, amb un jardí que s’integra amb l’entorn, una àrea de jocs infantils i espais d’estada, entre d’altres.

Finalització: maig 2018

Nou Barris

Reurbanització del carrer de Formentera, entre el c. d’en Tissó i la pl. Nou Barris

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en l’ampliació de l’espai dels vianants, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el soterrament de les xarxes de serveis aèries i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: abril 2018

Nou Barris

Renovació de l’enllumenat del Parc Central de Nou Barris

Aquesta actuació té per objectiu millorar la instal·lació de l’enllumenat públic del parc i adaptar-lo a les necessitats actuals d’ús. Es fa la renovació o substitució de columnes i lluminàries actuals i la instal·lació de cablejat. També es retiren els quadres existents, donat que s’implanta la tecnologia LED.

Finalització: març 2018

Nou Barris

Reurbanització de l’interior d’illa al barri de la Guineueta

Aquesta actuació té per objecte la reordenació de l’espai interior de l’illa, compresa entre la via Favència, el pg. de Valldaura i el carrer de la Guineueta, per tal de millorar-ne l’accessibilitat. L’actuació inclou la supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació, també s’hi col·loca nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adeqüen els sistemes de drenatge.

Finalització: octubre 2017