Filtra Torna al llistat principal

Nou Barris

Reurbanització de l’interior d’illa al barri de la Guineueta

Aquesta actuació té per objecte la reordenació de l’espai interior de l’illa, compresa entre la via Favència, el pg. de Valldaura i el carrer de la Guineueta, per tal de millorar-ne l’accessibilitat. L’actuació inclou la supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació, també s’hi col·loca nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adeqüen els sistemes de drenatge.

Finalització: octubre 2017

Nou Barris

Reurbanització del carrer d’Oristà, des del pg. de la Pineda fins a la muntanya

Aquesta actuació consisteix en l’ampliació de la calçada i la vorera, i la creació d’una rotonda al final del carrer, per facilitar el gir de vehicles i així millorar l’accessibilitat de la zona. Es delimita l’espai amb murs de contenció integrats en l’entorn. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà, es millora el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram.

Finalització: febrer 2017

Nou Barris

Urbanització del carrer del Pedraforca

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i d’aquesta manera donar continuïtat al tram ja urbanitzat de l’avinguda dels Rasos de Peguera. S’amplien les voreres, es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic. L’actuació inclou la plantació de nou arbrat i la renovació de la xarxa de reg i drenatge.

Finalització: desembre 2016

Nou Barris

Nova àrea per a gossos a la via Favència, entre l’av. Meridiana i el c. Cooperació

Nova zona d’esbarjo per a gossos que queda integrada en l’entorn del parc. L’actuació inclou la implementació d’un nou pas de vianants i l’adequació del camí de connexió entre aquest pas i la passarel·la que connecta amb el carrer de S’Agaró. També es creen espais d’estada amb nova vegetació i arbrat, nou mobiliari urbà i la instal·lació de l’enllumenat.

Finalització: novembre 2016