Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça de la Mainada i els seus entorns

Reurbanització de l’espai interior delimitat pels carrers de Biscaia, Juan de Garay i Concepción Arenal. S’amplia la plaça i es crea una plataforma única central per tal de salvar el desnivell existent, es generen zones d’estada, es renova la zona infantil i es crea una àrea de manteniment físic. L’actuació també inclou la renovació del paviment, de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà, l’enjardinament i la millora del clavegueram.

Finalització: juny 2014

Sant Andreu

Substitució de la gespa artificial del camp de futbol Narcís Sala

La gespa presentava un nivell de desgast molt elevat, que fruit del pas del temps i l’escàs manteniment realitzat, ha patit un deteriorament que dificulta la pràctica del futbol en òptimes condicions i augmenta les probabilitats de lesió dels esportistes. S’aprofita la renovació de la gespa per instal·lar una gespa homologada per jugar a 2a divisió A.

Finalització: setembre 2013

Sant Andreu

Nova Oficina d’Atenció al Ciutadà a l’edifici de Can Fabra

L’actual Oficina d’Atenció al Ciutadà, s’ubica a la plaça Orfila i es trasllada a la planta baixa de l’edifici de Can Fabra, a la Plaça de Can Fabra. Actualment la funcionalitat de l’espai de Can Fabra està destinat a un bar-cafeteria. Es reformen les instal.lacions existents, com la xarxa de sanejament, xarxa d’aigua, climatització, enllumenat, serveis, la xarxa de fibra òptica i megafonía, entre d’altres.

Finalització: desembre 2012

Sant Andreu

Itinerari accessible provisional al recinte Fabra i Coats

El recinte ha sofert canvis degut a la remodelació del edificis que el composen, el terreny en el que s’actua es troba en un estat amb irregularitats i punts conflictius d’accessibilitat. Per aquest motiu, es dissenya un recorregut accessible provisional entre l’actual accés al recinte i els nous accessos Porta Sant Adrià” i Porta Parellada” i adequar els entorns als edificis en funcionament per facilitar l’accessibilitat.

Finalització: desembre 2012

Sant Andreu

Remodelació del carrer de Virgili, entre el c. Parellada i la Rbla Onze de Setembre

L’actuació consisteix en l’eliminació d’un carril d’aparcament i ampliació de voreres. Es fa accessible tot el tram i es soterren les línies aèries. Renovació del paviment. Col·locació d’una nova xarxa d’enllumenat públic. Reubicació dels embornals existents i execució de nous. Plantació d’arbrat i instal·lació de xarxa de reg. Redistribució del mobiliari urbà.

Finalització: juliol 2012

Sant Andreu

Urbanització al voltant de la biblioteca José Barbero

S’urbanitza l’entorn de la biblioteca José Barbero a Trinitat Vella. L’actuació consisteix en fer accessible l’entrada a la biblioteca, deixar un gran parterre amb arbrat i una placeta pavimentada davant la biblioteca.

Finalització: gener 2012