Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Borriana, entre els carrers del Segre i J. Soldevila

Aquesta actuació dóna continuïtat al tram de carrer ja reurbanitzat i té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Es preveu l’ampliació de les voreres, la implantació de la xarxa de clavegueram i el sistema de recollida d’aigües, la renovació de la xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED i soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat.

Finalització: setembre 2016

Sant Andreu

Reforma del Pont de Sarajevo, a l’avinguda Meridiana

Es crea una plataforma única i un mirador per tal de crear un espai més pròxim al vianant davant al trànsit rodat. L’actuació inclou l’enjardinament vertical, els laterals dels murs i el frontal del Pont, i horitzontal amb pèrgoles que permeten que les plantes enfiladisses facin ombra als vianants.

Finalització: juliol 2016

Sant Andreu

Adequació del Casal de Barri Can Portabella, al carrer de Virgili, 26

Aquesta actuació de rehabilitació i l’ampliació de l’edifici existent, inclou l’adequació de l’edifici a la normativa vigent i la supressió de barreres arquitectòniques. També es renoven les instal·lacions, els tancaments, els acabats interiors i es fa la reurbanització de l’entorn de l’edifici per integrar-ho a la plaça existent.

Finalització: octubre 2015

Sant Andreu

Rehabilitació de l’edifici del Canòdrom

Aquesta actuació té per objecte la rehabilitació i ampliació de l’edifici existent, ubicat a l’illa formada pels carrers de la Riera d’Horta, de Pardo, de Can Ros i de Concepción Arenal, per adaptar-lo al nou ús públic definit com a centre de talent creatiu.

Finalització: setembre 2015

Sant Andreu

Reurbanització dels carrers de l’entorn del casc antic de Bon Pastor

L’actuació inclou la urbanització dels carrers d’Òrrius, Llinars del Vallès, Estadella i Flix del casc antic de Bon Pastor. Es preveu tractar les voreres i la calçada, la renovació del mobiliari urbà i de l’enllumenat, la plantació d’arbrat i el soterrament dels serveis aeris existents.

Finalització: novembre 2014