Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Adequació del CEM Trinitat Vella, a la via de Bàrcino, 84

Aquesta actuació consisteix bàsicament en la renovació de les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal Trinitat Vella. S’adequarà la climatització del gimnàs, dels vestidors, i la zona dels serveis.

Finalització: juny 2017

Sant Andreu

Reforma a la Torre Sagrera, al carrer de Berenguer de Palou, 52-62

Aquesta actuació té per objecte acollir un casal de barri i la seu de l’AAVV de la Sagrera. L’actuació s’ha plantejat respectant l’edifici històric amb la conservació dels elements que li donen caràcter com ara l’escala i els ornaments. L’equipament compta amb diferents espais: tallers, sales polivalents, despatxos i magatzems.

Finalització: març 2017

Sant Andreu

Reurbanització de l’espai comprès entre Pare Manyanet i Bonaventura Gispert

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Els treballs consisteixen en la reordenació de la zona d’estacionament, la creació d’una zona de jocs infantils i un espai d’estada. S’adequa el sistema de recollida d’aigües amb nous embornals i es renova l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi col·loca nou mobiliari urba i s’hi planta nou arbrat.

Finalització: febrer 2017

Sant Andreu

Millora del Centre d’Art Contemporani, al carrer de Sant Adrià, 20

Aquesta actuació, al recinte de la Fabra i Coats, té per objecte la separació i la insonorització de les sales d’actes de la planta baixa de la nau principal, millorar la connexió de les naus nord i llevant amb la instal·lació d’una escala general, un ascensor i un vestíbul a cada planta, la reforma de l’entrada principal i la restauració de l’escala d’emergència existent.

Finalització: desembre 2016

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Borriana, entre els carrers del Segre i J. Soldevila

Aquesta actuació dóna continuïtat al tram de carrer ja reurbanitzat i té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Es preveu l’ampliació de les voreres, la implantació de la xarxa de clavegueram i el sistema de recollida d’aigües, la renovació de la xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED i soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat.

Finalització: setembre 2016

Sant Andreu

Reforma del Pont de Sarajevo, a l’avinguda Meridiana

Es crea una plataforma única i un mirador per tal de crear un espai més pròxim al vianant davant al trànsit rodat. L’actuació inclou l’enjardinament vertical, els laterals dels murs i el frontal del Pont, i horitzontal amb pèrgoles que permeten que les plantes enfiladisses facin ombra als vianants.

Finalització: juliol 2016