Filtra Torna al llistat principal

Sant Andreu

Adequació del Casal de Barri Can Portabella, al carrer de Virgili, 26

Aquesta actuació de rehabilitació i l’ampliació de l’edifici existent, inclou l’adequació de l’edifici a la normativa vigent i la supressió de barreres arquitectòniques. També es renoven les instal·lacions, els tancaments, els acabats interiors i es fa la reurbanització de l’entorn de l’edifici per integrar-ho a la plaça existent.

Finalització: octubre 2015

Sant Andreu

Rehabilitació de l’edifici del Canòdrom

Aquesta actuació té per objecte la rehabilitació i ampliació de l’edifici existent, ubicat a l’illa formada pels carrers de la Riera d’Horta, de Pardo, de Can Ros i de Concepción Arenal, per adaptar-lo al nou ús públic definit com a centre de talent creatiu.

Finalització: setembre 2015

Sant Andreu

Reurbanització dels carrers de l’entorn del casc antic de Bon Pastor

L’actuació inclou la urbanització dels carrers d’Òrrius, Llinars del Vallès, Estadella i Flix del casc antic de Bon Pastor. Es preveu tractar les voreres i la calçada, la renovació del mobiliari urbà i de l’enllumenat, la plantació d’arbrat i el soterrament dels serveis aeris existents.

Finalització: novembre 2014

Sant Andreu

Millora del carrer de Liuva, entre els carrers de Virgili i Segre

Aquesta actuació consisteixx en la remodelació de les voreres i de la calçada per transformar la secció del carrer en plataforma única. Així mateix, es millora el clavegueram i es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries.

Finalització: juliol 2014

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça de l’Assemblea i els seus entorns

Reurbanització de la plaça de l’Assemblea de Catalunya i els carrers del voltant. S’amplia la plaça i es crea una plataforma única als carrers de les Filipines i Coll, en el tram adjacent a la plaça. L’actuació també inclou la renovació de la zona infantil, del paviment, de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà, l’enjardinament i la millora del clavegueram.

Finalització: juliol 2014