Filtra Torna al llistat principal

Horta - Guinardó

Adequació interior de la Residència de Gent Gran Parc Guinardó

Aquesta actuació consisteix en els treballs d’obra i instal·lacions necessàries per tal de renovar el conjunt de l’edifici i ampliar dues plantes.de la Residència Assistida per a Gent Gran Parc del Guinardó, al carrer de Garriga i Roca, 62. També s’adeqüen les façanes, les cobertes i l’espai exterior.

Nou Barris

Millora de l’espai a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera

L’actuació té per objecte la reordenació de l’espai i la millora de l’accessibilitat a la franja d’equipaments al barri de Can Peguera, anomenat “balcó d’equipaments”. L’actuació inclou la creació d’uns nous recorreguts que milloren la connexió entre el barri de Can Peguera i el Turó de la Peira. Es fa la implantació d’un nou ascensor que enllaça els carrers de Vila-seca i de Beret i es milloren les condicions dels dos existents. A més, s’hi col·loquen noves escales i renoven les actuals. També es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat, l’adequació de la xarxa de clavegueram i es planta nou arbrat amb la corresponent xarxa de reg.

Sant Andreu

Execució de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació a la nau central de la Fabra i Coats

Es fa la reordenació dels espais que conformen la Nau L del conjunt industrial Fabra i Coats, per a ubicar-hi l’Escola de Música Municipal de Sant Andreu. També es finalitzen els programes de Fàbrica de Creació i del Centre d’Art Contemporani (equipaments en funcionament) que s’ampliaran gràcies a l’adequació de nous espais al mateix edifici. El programa funcional s’estructurarà de la manera següent: nova Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Ocuparà bàsicament la Nau Nord de l’Edifici L i part de les plantes 1,2 i 3 de la Nau Est. Fàbrica de Creació i Centre d´Art Contemporani. Espais ubicats a les naus Est i Oest de l’Edifici L, a la planta baixa ia les plantes 1, 2 i 3. Rehabilitació de l’anomenat “Espai Zero” amb ús encara per determinar. Espais d’administració ubicats a la planta 3.

Sarrià - Sant Gervasi

Construcció d’un nou edifici que albergarà un equipament de primera acollida al c. del Cister, 20

Es fa la construcció d’un nou edifici que acull un centre assistencial per a persones sense llar, al carrer del Cister número 20. El nou edifici, de planta baixa, més dos pisos, té una superfície de gairebé 3.000 m² i substitueix l’edifici existent, on actualment s’hi desenvolupa l’activitat de la primera acollida. L’objectiu del nou edifici és ampliar i millorar les condicions de l’equipament. Quan estigui enllestida la nova construcció, s’enderroca l’edifici existent, tenint en compte el reciclatge i la gestió dels residus obtinguts. També es fa la reurbanització de l’espai exterior on s’inclouen zones d’estada i de lleure, mobiliari urbà, i s’hi planta nou arbrat.