Filtra

Nou Barris

Construcció d’una nova àrea d’esbarjo de gossos al Parc Esportiu de Can Dragó

Es fa la reurbanització d’un espai del parc per tal de crear una àrea d’esbarjo per a gossos, que substitueix i millora l’existent i tindrà aproximadament uns 1.000 m² de superfície. L’actuació preveu, principalment, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació. Mentre durin les obres, es manté en funcionament l’actual àrea d’esbarjo per a gossos.

Finalització: Juliol 2019

Sant Martí

Reurbanització del carrer de Bassols

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest del carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en la implantació de plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi col·loquen jardineres amb vegetació, s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Juliol 2019

Sant Andreu

Reurbanització de la plaça dels Drets dels Infants

L’actuació té per objecte recuperar la plaça i convertir-la en un espai públic més agradable i accessible. Les obres permeten eliminar els desnivells existents i crear un espai d’estada. També es reubiquen els quadres elèctrics d’enllumenat públic, s’incorpora nou arbrat i mobiliari urbà.

Finalització: Juliol 2019

Les Corts

Consolidació estructural d’un local del Centre Cívic per acollir l’Espai Jove les Corts

Es fan treballs a l’edifici del Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts, al carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35. Les obres consisteixen en organitzar l’espai a partir de criteris d’il·luminació, ventilació, acústics, contra incendis i de confort en general. Tanmateix, es dota el local dels elements estructurals necessaris per al correcte funcionament del futur Espai Jove les Corts.

Ciutat Vella

Reurbanització dels carrers de Cermeño i dels Pinzón

Tram del carrer de Cermeño entre els carrers de La Maquinista i Ginebra. Tram del carrer dels Pinzón entre els carrers del Doctor Aiguader i Balboa. L’actuació té per objecte millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’aquests trams. Consisteix bàsicament, en fer les adaptacions necessàries per tal de modificar el traçat de la calçada i la vorera per millorar la circulació rodada i el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega en aquest àmbit de la Barceloneta.

Finalització: Juny 2019

Nou Barris

Reurbanització del carrer de la Mina de la Ciutat

L’actuació té per objecte la reordenació de l’espai per millorar-ne l’accessibilitat i augmentar l’espai de vianants. Es fa l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat, la col·locació de nou mobiliari urbà, el soterrament de les línies aèries i l’adequació de la xarxa de clavegueram. A més, es creen parterres amb vegetació i s’hi planta nou arbrat. D’altra banda, s’implanta una rotonda, a la cruïlla del carrer de la Mina de la Ciutat amb el passeig del Bosc de Roquetes, per tal d’organitzar el trànsit i permetre el canvi de sentit dels vehicles.