Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació del passatge al carrer del Putxet

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest passatge. L’actuació consistirà bàsicament, en la pavimentació de l’espai que permetrà l’aparcament de motos i bicicletes. També es duu a terme la instal·lació d’enllumenat, amb lluminàries fixades a la paret.

Finalització: novembre 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer de Castanyer

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en la implantació de nous col·lectors, l’ampliació de les voreres, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat, amb la corresponent xarxa de reg.

Finalització: juliol 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació del Casal de Gent Gran de Sant Ildefons

Aquesta actuació té per objecte la rehabilitació interior del casal. Consisteix en la redistribució dels espais interiors, afavorint l’entrada de llum natural i ventilació al centre i l’adequació de les instal·lacions a la normativa vigent. També és construeix una rampa d’accés a l’edifici i es modifica la reixa d’accés exterior.

Finalització: juny 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Adequació i millora del Turó Park

Es realitzaran els treballs següents: rehabilitació i millora del llac principal. Per tal de buidar-lo es trasllada temporalment la fauna i després es retornaran les espècies autòctones. També es retira la vegetació i es planta la mateixa espècie, quan acabin els treballs. Consolidació d’alguns camins de sauló. Renovació de 3.200 m² de gespa, plantació i renovació de 1.800 arbusts i reposició d’entapissats. Poda, sanejament i reposició d’arbres i retirada de palmeres de llavor. Renovació de jocs infantils i instal·lació de nous jocs generacionals. Renovació de bancs, papereres i senyalització.

Finalització: maig 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Arranjament dels jardins a la finca de Can Ferrer, al carrer d’Alfons XII, 42-48

Aquesta actuació té per objecte la reconversió de l’espai exterior de la finca de Can Ferrer en un espai públic de qualitat, afavorint l’augment del verd. L’actuació consisteix bàsicament, en la neteja del jardí i la plantació d’arbrat i arbusts, creant itineraris i zones d’estada. També s’hi col·loca mobiliari urbà i nou enllumenat.

Finalització: maig 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del carrer del Cardenal Sentmenat, entre Verós i Mañé i Flaquer

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i potenciar l’àrea de vianants del barri vell de Sarrià. Consisteix en la pavimentació del tram, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el soterrament de les xarxes de serveis aèries i renovació del col·lector existent. També s’hi col·loca mobiliari urbà, s’hi planta arbrat i s’implanta la xarxa de reg.

Finalització: març 2018