Filtra Torna al llistat principal

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització del camí del Mas Guimbau

Al tram entre la ctra. BV-1462 i el carrer del Pollancre. Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona. la reurbanització consisteix en la creació d’una plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i la instal·lació d’elements urbans. També s’hi col·locaran uns murets per a la retenció dels despreniments.

Finalització: març 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Nova àrea d’esbarjo de gossos àmbit dels Jardins Piscines i Esports

Espai al xamfrà dels carrers de Ganduxer i Bori i Fontestà. Aquesta actuació té per objecte la reurbanització d’un espai dels jardins Piscines i Esports per tal de crear una àrea d’esbarjo per a gossos, d’uns 1.300m². L’actuació preveu, principalment, la instal·lació de cinc jocs d’agility per a gossos, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador i nova vegetació.

Finalització: març 2018

Sarrià - Sant Gervasi

Reurbanització dels carrers de Septimània i Berna

Aquesta actuació al c. de Septimània, entre la plaça de Sant Joaquim i el c. de Sant Magí i al c. de Berna, entre la ronda del General Mitre i el c. de Septimània, té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. amb la creació de plataforma única, que inclou un espai pels vianants i un altre pel trànsit rodat.

Finalització: juliol 2017

Sarrià - Sant Gervasi

Millora del carrer del Francolí, tram final a partir del c. de Vallirana

Aquesta actuació té per objecte millorar la qualitat de l’espai urbà i reforçar el caràcter de vianants d’aquest tram de carrer. L’actuació consisteix en l’adequació del paviment i de l’enllumenat al requeriment actual d’eficiència energètica, la reorganització de la circulació i la millora de la recollida d’aigües.

Finalització: maig 2017