Concurs del projecte de la nova Unitat Territorial de la Guardia Urbana situada al passeig de Potosí 1-3

06 octubre, 2021

L’objecte del concurs és la redacció del projecte i la possible  Direcció d’Obra de la nova comissaria de la Unitat Territorial 9 de la Guàrdia Urbana del Districte de Sant Andreu, al barri de Baró de Viver.

Els equips redactors que van participar a la segona fase del concurs van realitzar la seva proposta en base a “l’Estudi previ de programació” on explicava el model de comissaria que es vol construir i el seu programa funcional.

Per altra banda, per les característiques de l’àmbit d’actuació, els equips van haver d’estudiar l’edifici i el seu entorn, per tal de poder encaixar i adaptar el programa funcional de l’actuació. Aquest programa es complex, no només per les seves superfícies sinó pel seu ús, circulacions, relació entre peces i situació relativa dins l’edifici segons els seus condicionants tant de seguretat com de privacitat.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1.  LLUERNA

plafó 1 LLUERNA 

plafó 2 LLUERNA 

 

2. URBANITAT

plafó 1 URBANITAT

plafó 2 URBANITAT

 

3. ATRI CENTRAL

plafó 1 ARTI CENTRAL

plafó 2 ARTI CENTRAL

 

4.  BASE URBANA

plafó 1 BASE URBANA

plafó 2 BASE URBANA

 

5. CASA

plafó 1 CASA

plafó 2 CASA

 

6.  POTOSÍ

plafó 1 POTOSI

plafó 2 POTOSI

 

7. EN GUARDIA

plafó 1 EN GUARDIA

plafó 2 EN GUARDIA