Concurs del projecte del Centre Tècnic Park Güell

06 març, 2024

L’objecte del concurs és la redacció del projecte (en totes les seves fases) de:

– Nou Centre Tècnic i Social i els entorns que inclourà les instal·lacions necessàries de Parcs i Jardins i Patrimoni.

– Millora de l’accés al Park Güell i remodelació de l’espai Verd Coll del Portell.

– Arranjament de l’avinguda Coll del Portell.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. NOUS VESTIGIS

plafó NOUS VESTIGIS

 

2.  ENTREMURS

plafó ENTREMURS

 

3. SIMBIOSI 

plafó SIMBIOSI

 

4. Estaques i Bancals

plafó Estaques i Bancals

 

5. EL TURÓ DEL PARK

plafó EL TURÓ DEL PARK

 

6. EMBOSCAT

plafó EMBOSCAT

 

7. Entrepins 

plafó Entrepins

 

8. AIR GÜELL 

plafó AIR GÜELL

 

9. entre pins i pedres 

plafó entre pins i pedres 

 

10. Entreelsarbres 

plafó Entreelsarbres