Concurs del projecte per a la construcció de l’equipament d’usos mixtes a l’Illa Q, al barri del Turó de la Peira

27 febrer, 2020

L’objecte de l’actuació és el desenvolupament del projecte de l’Equipament d’usos mixtes a la Illa Q. L’equipament contindrà un Centre de Serveis Socials i un Casal de Gent Gran, a més d’un espai destinat a l’Associació de Veïns, i haurà de donar resposta a les necessitats derivades dels diferents usos que conté. El Casal de Gent Gran haurà de preveure el servei d’àpats en companyia. El nou edifici haurà de néixer de la cota de cobriment de la llosa de l’aparcament existent dins la reserva destinada a equipament al carrer de Bessiberri.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Tetsu Illa Q

plafó1 Tetsu Illa Q

 

2. Equipat

plafó1 Equipat

 

3. Parèntesi

plafó1 Parèntesi

 

4. La Dama d’Elx

plafó1 La Dama d’Elx

 

5. Sullivan

plafó1 Sullivan