Concurs del projecte per a l’ampliació i remunta del Pavelló Poliesportiu l’Illa, situat al carrer Numància 142

06 octubre, 2021

L’objecte del concurs és la redacció del projecte i la possible Direcció d’Obra de l’ampliació i remunta del Pavelló l’Illa, per tal de ubicar-hi una segona pista PAV 2. El projecte també inclourà la reurbanització de l’espai exterior immediat que farà de hall d’entrada del nou equipament.

Els condicionants de partida eren molt complexes degut a les preexistències de l’entorn. El pavelló es troba en una sub-illa on s’hi troben 2 escoles projectades i construïdes al mateix temps que el pavelló (1990) però per arquitectes diferents. De fet, el poliesportiu està situat sobre una planta que pertany a una de les escoles. Les connexions i circulacions s’havien de tenir molt en compte així com la afectació als diferents centres.

Per una altra banda, a la façana nord del Pavelló s’hi troben instal·lacions pròpies del Centre Comercial l’Illa que les propostes havien de respectar.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1.  LEVIARIVS

plafó 1 LEVIARIVS

plafó 2 LEVIARIVS

 

2. UNAILLA2022

plafó 1 UNAILLA2022

plafó 2 UNAILLA2022

 

3. PAV BIKINI

plafó 1 PAV BIKINI

plafó 2 PAV BIKINI

 

4.  COMUNITAT ENERGETICA

plafó 1 COMUNITAT ENERGETICA

plafó 2 COMUNITAT ENERGETICA

 

5. SPINNING AROUND

plafó 1 SPINNING AROUND

plafó 2 SPINNING AROUND

 

6. ESPAI DIAFAN

plafó 1 ESPAI DIAFAN

plafó 2 ESPAI DIAFAN