Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó, al tram comprès entre els carrers del Consell de Cent i la Creu Coberta, en el marc del programa Superilla Barcelona. Aquesta actuació suposa més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única. També es fa el soterrament de les línies de baixa tensió, la millora de la xarxa de clavegueram i la col·locació de mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2021

Sants - Montjuïc

Reurbanització de la plaça de Falset i els seus entorns

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i reordenar l’espai de la plaça de Falset i els seus accessos, pels carrers de Tortosa, Riudoms i Cisquer. L’actuació consisteix en la substitució del paviment de la zona perimetral de la plaça, delimitant-la com a espai de vianants, evitant l’accés de vehicles (es permet l’accés de vehicles de serveis i emergències). A més, es renova l’actual zona de jocs, incloent-hi una nova font d’aigua, es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat i es millora la xarxa de clavegueram. També, s’impermeabilitza la coberta dels aparcaments en correspondència amb el carrer de Cisquer.

Sants - Montjuïc

Construcció d’una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu

Construcció d’un nou edifici al carrer de Roger, 48-64, que acull una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu. El nou edifici consta de tres plantes, on els espais docents ocupen la planta baixa i pis i la zona esportiva esta ubicada a la planta més alta i té una entrada diferenciada. També s’ordena el passatge adjacent, dotant-lo de mobiliari urbà, enllumenat i es pavimenta en plataforma única.

Finalització: setembre 2021

Sants - Montjuïc

Ampliació de les voreres al carrer de la Foneria

L’obra té per objecte l’ampliació de les voreres, fins als 2,60 m d’amplada aproximadament, del carrer de la Foneria en el tram comprès entre el c. dels Ferrocarrils i el c. del Segura. La calçada queda amb un carril de circulació central i un carril d’aparcament a banda i banda. L’actuació també inclou la renovació de l’enllumenat públic adequant-lo als requeriments actuals d’eficiència energètica. També es reurbanitza la intersecció del c. de la Foneria amb el c. del Segura, on s’hi planta nou arbrat.

Sants - Montjuïc

Reforma integral de la nau 4 del recinte industrila de Can Batlló

L’actuació té per objecte reformar i rehabilitar la nau 4 del recinte de Can Batlló, que acollirà un espai per a iniciatives d’economia social i solidària. Es realitzen les actuacions necessàries, a tota la nau, per tal de restaurar, recuperar i donar un ús social a un edifici històric. Es potencia l’arrelament de l’equipament, en el seu context urbà i social, per a que la seva implantació doni sentit en aquest àmbit de la ciutat.

Sants - Montjuïc

Construcció d’un nou equipament per a persones vulnerables i urbanització de l’espai exterior

L’Ajuntament de Barcelona actualment disposa d’un equipament per a persones sense llar en la parcel.la situada al carrer 60, nº 9 de la Zona Franca, que actua com a Centre d’Atenció Diürn i Nocturn, i es proposa un nou programa funcional, mantenint el servei que actualment es realitza en el centre, per a la qual cosa es planteja la necessitat de construir un nou edifici i rehabilitar l’edifici existent.