Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Obres de reforma integral del Centre Social de Sants al carrer d’Olzinelles

Es fa la rehabilitació de l’edifici del Centre Social de Sants, situat al carrer Olzinelles, 30. L’objectiu de l’actuació és la reforma i adaptació de l’edifici existent, construït el 1948, per a poder seguir funcionant com a equipament per a l’ús del barri i de les seves entitats i associacions. Es preveu aixecar-hi una planta més i conservar la façana principal i alguns altres elements ornamentals que hi ha a l’interior.

Sants - Montjuïc

Millora dels jardins de la rambla de Sants

L’objecte és crear un espai verd més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn. L’actuació consisteix, bàsicament, en la millora de la jardineria damunt del calaix de les vies mitjançant la protecció dels parterres, la renovació de la vegetació arbustiva i la millora dels sistemes de reg.

Sants - Montjuïc

Reurbanització del carrer de Piquer

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa l’ampliació de les voreres i la implantació de plataforma única a les cruïlles amb els carrers Lafont i Cabanes. A més, s’incorpora mobiliari urbà, es renova part de l’arbrat i s’hi instal·la nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents.

Sants - Montjuïc

Treballs de reparació i millora al passeig de la Zona Franca, entre la pl. d’Ildefons Cerdà i el c. dels Motors

L’actuació té per objecte la millora del nou corredor bici d’aquest tram del passeig. Els treballs que es duen a terme, són el soterrament dels creuaments aeris del cablejat de semaforització, execució de mitjanes, pavimentació i senyalització horitzontal, entre d’altres actuacions. També s’incorpora urbanisme tàctic a l’encreuament amb el carrer del Cisell.

Finalització: juliol 2022