Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Execució de carril bici al carrer de Sants entre la riera Blanca i el carrer d’Arizala

Actuació per a implantar un carril bici unidireccional segregat, en sentit L’Hospitalet, d’uns 300 metres de longitud. El recorregut s’adapta a les diferents seccions que té aquesta via. Es fan treballs de semaforització i les noves canalitzacions, també s’actuarà a la calçada, per trams, fent la senyalització del carril, el fresat i aglomerat del paviment i la readaptació de la resta de carrils de circulació. A més, es fan treballs de pintura i la col·locació de peces separadores i pilones.

Sants - Montjuïc

Reurbanització de la plaça de Falset i els seus entorns

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i reordenar l’espai de la plaça de Falset i els seus accessos, pels carrers de Tortosa, Riudoms i Cisquer. L’actuació consisteix en la substitució del paviment de la zona perimetral de la plaça, delimitant-la com a espai de vianants, evitant l’accés de vehicles. A més, es renova l’actual zona de jocs, incloent-hi una nova font d’aigua, es fa la incorporació de mobiliari urbà, la instal·lació de nou enllumenat i es millora la xarxa de clavegueram. També, s’impermeabilitza la coberta dels aparcaments en correspondència amb el carrer de Cisquer.

Finalització: maig 2022

Sants - Montjuïc

Ampliació de les voreres al carrer de la Foneria

L’obra té per objecte l’ampliació de les voreres, fins als 2,60 m d’amplada aproximadament, del carrer de la Foneria en el tram comprès entre el c. dels Ferrocarrils i el c. del Segura. La calçada queda amb un carril de circulació central i un carril d’aparcament a banda i banda. L’actuació també inclou la renovació de l’enllumenat públic adequant-lo als requeriments actuals d’eficiència energètica. També es reurbanitza la intersecció del c. de la Foneria amb el c. del Segura, on s’hi planta nou arbrat.

Finalització: març 2022

Sants - Montjuïc

Reurbanització dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant dels carrers de la Torre d’en Damians i del Rector Triadó, al tram comprès entre els carrers del Consell de Cent i la Creu Coberta, en el marc del programa Superilla Barcelona. Aquesta actuació suposa més espai per als vianants amb la implantació d’una plataforma única. També es fa el soterrament de les línies de baixa tensió, la millora de la xarxa de clavegueram i la col·locació de mobiliari urbà.

Finalització: novembre 2021

Sants - Montjuïc

Construcció d’una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu

Construcció d’un nou edifici al carrer de Roger, 48-64, que acull una escola bressol, un espai familiar i un pavelló poliesportiu. El nou edifici consta de tres plantes, on els espais docents ocupen la planta baixa i pis i la zona esportiva esta ubicada a la planta més alta i té una entrada diferenciada. També s’ordena el passatge adjacent, dotant-lo de mobiliari urbà, enllumenat i es pavimenta en plataforma única.

Finalització: setembre 2021