Filtra Torna al llistat principal

Sants - Montjuïc

Millora de la pista de bàsquet de Can Sabaté i instal·lació d’elements per a la pràctica esportiva

L’actuació consisteix en la millora de la pista exterior de bàsquet situada dins dels jardins de Can Sabaté i la instal·lació de diferents elements per a la pràctica esportiva. L’actuació consisteix en pavimentar la pista, marcar-la com a pista de bàsquet, col·locar dues cistelles noves, resoldre el drenatge, millorar l’enllumenat i fer-ne el tancament. A més, per tal de potenciar l’esport per a totes les edats i col·lectius, es crea un circuit que compta amb deu estacions, que connectaren la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port. S’instal·len màquines per a la pràctica d’esport, tennis de taula, taules d’escacs, etc

Finalització: febrer 2021

Sants - Montjuïc

Implantació d’un carril bici al passeig de la Zona Franca

Entre la plaça d’Ildefons Cerdà i el carrer dels Motors. Es fa la implantació d’un carril bici, d’1,8 km, al passeig de la Zona Franca. L’actuació reordena les dues calçades existents. Per a cada sentit de la circulació queda un carril bici a tocar de la vorera, seguit d’un carril de serveis (contenidors, càrrega i descàrrega, estacionament i parades de bus), un carril bus i un carril de circulació a tocar de la terciana enjardinada, que es manté.

Sants - Montjuïc

Construcció d’un punt verd de barri a la parcel·la del carrer de vallespir, 14

Construcció d’un nou Punt Verd de Barri provisional, a la parcel·la del c. de Vallespir, 14. L’actuació consisteix, bàsicament en l’execució de la cimentació, estructura i els tancaments del Punt Verd, així com de les instal·lacions i dels serveis i equipaments interiors.

Finalització: octubre 2020

Sants - Montjuïc

Renovació dels Jardins de la Mediterrània

L’actuació té per objecte crear un espai verd i més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques, per tal d’afavorir els itineraris interiors. L’actuació consisteix bàsicament, en la millora dels accessos, la renovació del paviment i la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. Es consolida la coberta vegetal existent i es dona caràcter de jardí mediterrani a l’espai de l’interior d’illa. També es fa la renovació de l’enllumenat i de les instal·lacions de reg.

Finalització: juny 2020

Sants - Montjuïc

Instal·lació de dos ascensors entre els carrers de la Mare de Déu de Port i Segura

L’actuació consisteix en millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent entre el carrer de la Mare de Déu de Port i el carrer del Segura. Ambdós complementen les escales mecàniques que actualment uneixen aquests desnivells. El primer ascensor se situa al carrer de la Mare de Déu de Port i arriba a través d’una passarel·la a la plaça de Buenaventura Durruti. El segon ascensor s’ubica a la plaça de Buenaventura Durruti i arriba a través d’una passarel·la al carrer del Segura.

Finalització: febrer 2020