Filtra

Les Corts

Consolidació estructural d’un local del Centre Cívic per acollir l’Espai Jove les Corts

Es fan treballs a l’edifici del Centre Cívic Tomasa Cuevas – Les Corts, al carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35. Les obres consisteixen en organitzar l’espai a partir de criteris d’il·luminació, ventilació, acústics, contra incendis i de confort en general. Tanmateix, es dota el local dels elements estructurals necessaris per al correcte funcionament del futur Espai Jove les Corts.

Ciutat Vella

Reurbanització dels carrers de Cermeño i dels Pinzón

Tram del carrer de Cermeño entre els carrers de La Maquinista i Ginebra. Tram del carrer dels Pinzón entre els carrers del Doctor Aiguader i Balboa. L’actuació té per objecte millorar la mobilitat i l’accessibilitat d’aquests trams. Consisteix bàsicament, en fer les adaptacions necessàries per tal de modificar el traçat de la calçada i la vorera per millorar la circulació rodada i el funcionament de les zones de càrrega i descàrrega en aquest àmbit de la Barceloneta.

Finalització: Juny 2019

Nou Barris

Reurbanització del carrer de la Mina de la Ciutat

L’actuació té per objecte la reordenació de l’espai per millorar-ne l’accessibilitat i augmentar l’espai de vianants. Es fa l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat, la col·locació de nou mobiliari urbà, el soterrament de les línies aèries i l’adequació de la xarxa de clavegueram. A més, es creen parterres amb vegetació i s’hi planta nou arbrat. D’altra banda, s’implanta una rotonda, a la cruïlla del carrer de la Mina de la Ciutat amb el passeig del Bosc de Roquetes, per tal d’organitzar el trànsit i permetre el canvi de sentit dels vehicles.

Ciutat Vella

Millora del clavegueram al passeig de Pujades

S’actua al passeig de Pujades, entre el carrer del Comerç i el passeig de Lluís Companys. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del sistema de recollida d’aigua i la connexió amb els diferents col·lectors. També es farà la reposició dels diferents paviments afectats per l’execució de les rases, associades a la implantació d’elements del clavegueram.

Finalització: Juny 2019

Ciutat Vella

Millora del clavegueram a l’avinguda Francesc Cambó

S’actua a l’avinguda de Francesc Cambó, entre els carrers de Freixures i Giralt el Pellisser. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del sistema de recollida d’aigua i la connexió amb els diferents col·lectors. També es farà la reposició dels diferents paviments afectats per l’execució de les rases, associades a la implantació d’elements del clavegueram.

Finalització: Juny 2019

Nou Barris

Reurbanització de la plaça de la Font al parc del Pla de Fornells

Aquesta actuació té per objecte crear un espai accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques, per tal de facilitar l’accés tant des del carrer com des del parc i també vincular els usos de la plaça com a punt de trobada. La nova plaça tindrà una zona de jocs infantils i un espai d’estada amb parterres amb vegetació i zones arbrades que creïn ombra. També es fa la renovació del mobiliari urbà i de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.

Finalització: Maig 2019