Filtra

Horta - Guinardó

Millora de l’espai situat entre els carrers de Tir i Judea

L’actuació consisteix en l’enjardinament de l’espai lliure per tal de crear àrees d’estada, amb escales i rampes que afavoreixin els recorreguts. A més, es fa l’execució d’un nou col·lector al carrer Tir per connectar-lo a la xarxa de clavegueram del carrer de Judea. També s’instal·len els serveis necessaris, com enllumenat, xarxa de reg i mobiliari urbà.

Finalització: Maig 2019

Ciutat Vella

Reurbanització del carrer del Comerç, entre els carrers de Fusina i Princesa

Aquesta actuació té per objecte generar un espai de passeig i esbarjo, que dona continuïtat a la reurbanització que es va realitzar als carrers de l’entorn del Born Centre de Cultura i Memòria i al mateix carrer Comerç. L’actuació, proposada a través d’un procés participatiu, consisteix principalment en la creació d’una plataforma única d’ús prioritari per al vianants, la incorporació de verd amb la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà i alguns elements lúdics.

Finalització: Maig 2019

Sant Andreu

Reurbanització del carrer de Galícia

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i s’instal·la la corresponent xarxa de reg i es renova el sistema de recollida d’aigües.

Finalització: Maig 2019

Horta - Guinardó

Treballs estructurals per a la cobertura de la ronda de Dalt

Aquesta actuació té per objecte final, la cobertura de la ronda de Dalt en el tram comprès entre les sortides 5 Vall d’Hebron i 6 Vallcarca. Ara es fa la construcció de dos murs laterals al tram que va des del mercat i fins al pont de l’avinguda del Jordà, així com l’execució de la llosa de cobertura que es recolzarà sobre aquests murs.

Finalització: Abril 2019

Sant Martí

Reurbanització de l’espai comprès entre els carrers del Freser, Indústria i Trinxant

L’actuació té per objecte redissenyar aquest espai i convertir-lo en una zona d’estada i de lleure. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la creació d’una zona de jocs infantils i una nova pavimentació de l’àmbit amb diferents tipus de paviments, segons l’ús. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram, es col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat. A més, es crea un nou pas de vianants que uneixi la plaça amb la vorera del carrer de Trinxant seguint així el traçat de vianants del carrer de la Indústria.

Ciutat Vella

Reurbanització de la plaça de Sant Miquel

Aquesta actuació té per objecte redissenyar aquesta plaça i convertir-la en un gran espai de lleure per afavorir els usos veïnals i de ciutat jugable. Aquesta actuació suposa, bàsicament, la generació de nous espais de joc i d’estada a l’aire lliure, la configuració de nous recorreguts de vianants i la creació de nous parterres amb vegetació i arbrat. També es renova l’enllumenat, la xarxa de clavegueram i es col·loca nou mobiliari urbà.