Concurs del projecte d’adequació de la Casa Tosquella per acollir un Casal per a Gent Gran

06 març, 2024

L’objecte és l’adequació i rehabilitació de la Casa Tosquella per acollir un Casal per a Gent Gran, i la urbanització del conjunt, com a àmbit de l’equipament.

Es reformaran l’interior dels diferents espais de l’edifici existent per tal d’adaptar-los a les necessitats del nou programa, preservant i posant en valor els elements originals de l’edificació i s’adequarà la zona exterior del jardí per a activitats físiques i lúdiques.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Marieta

plafó Marieta

 

2.  Exedra

plafó Exedra

 

3. La Tosquella es desvetlla

plafó La Tosquella es desvetlla

 

4. A quatre vents

plafó A quatre vents

 

5. VEL

plafó VEL

 

6. Travee

plafó Travee

 

7. Galeria Urbana Tosquella

plafó Galeria Urbana Tosquella

 

8.  Esgambi

plafó Esgambi

 

9. HIATOSSSSSS

plafó HIATOSSSSSS

 

10. JARDI ENTRE BARRIS

plafó JARDI ENTRE BARRIS