Concurs del projecte per a la rehabilitació de la masia de Can Cadena per a Serveis Municipals

19 agost, 2019

L’objecte del concurs és la rehabilitació integral de la masia de Can Cadena i la proposta d’Ordenació Volumètrica de tots els elements del recinte.

El projecte preveu el manteniment de les activitats existents que es desenvolupen a l’edifici, ampliades a usos formatius i administratius per a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Les necessitats plantejades es centren en l’actualització a la normativa vigent i en la millora de les condicions pel correcte funcionament i aprofitament de les activitats administratives i públiques que es realitzen a la masia. Es planteja una solució de conjunt que permeti la compatibilitat entre les diferents activitats i àrees funcionals actuals i noves i que alhora mantingui l’esperit històric de la masia i sigui coherent amb el nivell de protecció de l’edifici definit al catàleg de patrimoni de la ciutat.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

 1. La Granja Urbana Autosuficient

plafó1 La Granja Urbana Autosuficient

 

 2. Can Cadena SemperviVens

plafó1 Can Cadena SemperviVens

 

3. Encadenat

plafó1 Encadenat

 

 4. Entre Bassa i Horta

plafó1 Entre Bassa i Horta

 

 5. Recuperant Dignitat

plafó1 Recuperant Dignitat

 

 6. Demèter

plafó1 Demèter

 

 7. Tricicle

plafó1 Tricicle

 

8. MasTrava

plafó1 MasTrava

 

 9. Empremtes

plafó1 Empremtes

 

 10. Anedacnac

plafó1 Anedacnac