Concurs del projecte per a la rehabilitació i d’adequació del Teatre Arnau

10 abril, 2018

L’objectiu del concurs és disposar d’una proposta i d’un equip guanyador que redacti el projecte i dirigeixi les obres per a rehabilitar l’últim edifici de “teatre de barraca” de la ciutat, reconvertir-lo en un nou equipament cultural, que aglutini les arts escèniques, la comunitat del seu entorn i la història i memòria del Paral·lel.

La proposta guanyadora permetrà recuperar el Teatre Arnau i el seu patrimoni arquitectònic, preservant-ne els elements definitoris, que configuren la seva identitat principal: la façana, la forma de la sala principal i l’embocadura d’escena. Al mateix temps, el nou espai annex destinat a l’ateneu a l’hora que s’integra adequadament amb el cos principal de l’edifici, te una gran versatilitat i ofereix noves possibilitats escèniques i de relació activa amb l’espai exterior de la plaça Raquel Meller.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

 1. Boca a boca

plafó1 Boca a boca

plafó2 Boca a boca

 

2. Sempervirens

plafó1 Sempervirens

plafó2 Sempervirens

 

3. L’Arnau, memoria viva del Paral·lel

plafó1 L’Arnau, memoria viva del Paral·lel

plafó2 L’Arnau, memoria viva del Paral·lel

 

4. #nubastit

plafó1 #nubastit

plafó2 #nubastit

 

5. Tàpies

plafó1 Tàpies

plafó2 Tàpies

 

6. Fent barri

plafó1 Fent barri

plafó2 Fent barri

 

7. Nou vell Arnau

plafó1 Nou vell Arnau

plafó2 Nou vell Arnau

 

8. Pel davant i pel darrera girem l’escena

plafó1 Pel davant i pel darrera girem l’escena

plafó2 Pel davant i pel darrera girem l’escena

 

9. London

plafó1 London

plafó2 London

 

10. Reborn

plafó1 Reborn

plafó2 Reborn