Concurs del projecte per a la rehabilitació de la Masia de Can Carreres

21 febrer, 2019

L’actuació consisteix en la rehabilitació de la Masia de Can Carreres i l’arranjament dels seus entorns per tal de garantir la seva accessibilitat. La rehabilitació de la masia haurà de fer front a la renovació total o parcial del seu interior, buidant i/o substituint tots aquells elements estructurals que siguin necessaris, i a la inclusió de dos programes/edificis dins la masia i el seu àmbit més proper amb qualificació urbanística 7a.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Arrels

plafó 1 Arrels

plafó 2 Arrels

 

2. Infraestructurs Equipada

plafó 1 Infraestructurs Equipada

plafó 2 Infraestructurs Equipada

 

3. Ma

plafó 1 Ma

plafó 2 Ma

 

4. Mas

plafó 1 Mas

plafó 2 Mas

 

5. Feixes

plafó 1 Feixes

plafó 2 Feixes

 

6. Drac Magic

plafó 1 Drac Magic

plafó 2 Drac Magic

 

7. Arran d’Aigua

plafó 1 Arran d’Aigua

plafó 2 Arran d’Aigua

 

8. L’Amagatall

plafó 1 L’Amagatall

plafó 2 L’Amagatall

 

9. Mes +

plafó 1 Mes +

plafó 2 Mes +

 

10. Espai Tactil

plafó 1 Espai Tactil

plafó 2 Espai Tactil