Concurs del projecte de les obres de la nova Seu de la Facultat de Nàutica de Barcelona

04 agost, 2021

El projecte esdevé una de les noves peces clau a ubicar en la Nova Bocana, amb la voluntat de formar el nou Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica. Aquesta és una actuació emmarcada dins l’estratègia d’Economia Blava i Sostenible de Barcelona, amb la voluntat que el sector de la Nova Bocana comprengui un conjunt d’activitats econòmiques vinculades amb el mar que afavoreixin un desenvolupament socioeconòmic sostenible i contribueixin a la preservació ambiental del medi marí i de la zona marítimo-terrestre.

El Node Formatiu i Tecnològic de la Nàutica es concep com un campus tecnològic que aplega habilitats i recursos d’un ampli sector d’agents públics i les aplica per a l’impuls de la formació, la capacitació professional, la recerca, el desenvolupament de tecnologies, la innovació i la promoció per al foment de l’emprenedoria i l’ocupació, en els següents camps relacionats amb l’Economia Blava i Sostenible.

La nova Seu de la Facultat de Nàutica de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, forma part del conjunt d’edificis i usos que composaran el complex, així com també una incubadora per al foment de l’emprenedoria i l’ocupació en Economia Blava Sostenible.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Sobrevent

plafó1  Sobrevent

plafó2 Sobrevent

 

2. Espai Blau

plafó1 Espai Blau

plafó2 Espai Blau

 

3Promenade Pública

plafó1 Promenade Pública

plafó2 Promenade Pública

 

4. Força 6

plafó1 Força 6

plafó2 Força 6

 

5AireX3

plafó1  AireX3

plafó2 AireX3

 

6Agora Maris

plafó1 Agora Maris

plafó2 Agora Maris

 

721Cartago

plafó1 21Cartago

plafó2 21Cartago

 

8Mestre d’Aixa

plafó1 Mestre d’Aixa

plafó2 Mestre d’Aixa

 

9Pedestal Sol Vent i Pluja

plafó1 Pedestal Sol Vent i Pluja

plafó2 Pedestal Sol Vent i Pluja

 

10. Rumb Obert

plafó1 Rumb Obert

plafó2 Rumb Obert