Concurs del projecte per a la construcció d’una nova escola de música municipal a Sants

28 juny, 2019

L’edifici objecte del concurs se situa al barri de Sants, al carrer de Papin, 21 – 27. Actualment hi ha una estructura de formigó sense tancaments. L’ajuntament de Barcelona va adquirir l’edifici amb l’objectiu de convertir-lo en una escola de música municipal.

En el present concurs de projectes se sol·licitava als concursants que proposessin les façanes de l’edifici. Es valorava la qualitat arquitectònica, constructiva i de disseny de les propostes, així com la sostenibilitat, coherència i viabilitat constructiva i la justificació dels costos de manteniment i de la façana proposada.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. S’aixeca el teló

plafó 1 S’aixeca el teló

plafó 2 S’aixeca el teló

 

2. Peristil

plafó 1 Peristil

plafó 2 Peristil

 

3. Sinestèsia

plafó 1 Sinestèsia

plafó 2 Sinestèsia

 

4. Muuratsants

plafó 1 Muuratsants

plafó 2 Muuratsants

 

5. Ring of Fire

plafó 1 Ring of Fire

plafó 2 Ring of Fire

 

6. Marimba

plafó 1 Marimba

plafó 2 Marimba

 

7. Ritmo

plafó 1 Ritmo

plafó 2 Ritmo

 

8. Fontanamix

plafó 1 Fontanamix

plafó 2 Fontanamix

 

9. “Trames”

plafó 1 “Trames”

plafó 2 “Trames”

 

10. Música Oberta

plafó 1 Música Oberta

plafó 2 Música Oberta