Concurs del projecte per a la reforma del conjunt d’equipaments entre els carrers Mallorca, Padilla i Provença

20 agost, 2019

Els equipaments objecte del concurs són l’edifici del carrer Mallorca, que acull una sèrie de Serveis Municipals i un supermercat, el Mercat de la Sagrada Família i el Centre Cultural del carrer Provença.

A l’edifici del carrer Mallorca, s’hi preveu modificar els usos actuals, millorar els accessos, les circulacions i la façana, així com renovar-lo a nivell climàtic. L’edifici acollirà un Centre Cívic, un Casal de Gent Gran i un Casal Infantil, i esdevindrà l’entrada principal al Mercat i a l’interior d’illa.

Pel que fa al Mercat, es proposa una actuació per a millorar-ne els accessos i connectivitat interior,   sectoritzar-lo dels altres dos edificis, augmentar la llum natural, renovar les façanes i millorar-lo a nivell climàtic.

L’edifici del Centre Cultural, acull la Biblioteca del Districte i una part dels espais del Centre Cívic. Es preveu millorar el sistema de clima i replantejar les connexions amb el mercat per evitar el problema actual d’olors creuades.

Tot seguit es relacionen els lemes dels equips que han passat a la segona fase del concurs i les seves propostes gràfiques, ordenats de més a menys puntuació, sent el primer el guanyador.

 

1. Bali

plafó 1 Bali

plafó 2 Bali

 

2. BCNM425

plafó 1 BCNM425

plafó 2 BCNM425

 

3. Mixticity

plafó 1 Mixticity

plafó 2 Mixticity

 

4. Re-vestir

plafó 1 Re-vestir

plafó 2 Re-vestir

 

5. Versverd

plafó 1 Versverd

plafó 2 Versverd

 

6. Passatge Jardí

plafó 1 Passatge Jardí

plafó 2 Passatge Jardí

 

7. Paisatge

plafó 1 Paisatge

plafó 2 Paisatge

 

8. Promenade 433

plafó 1 Promenade 433

plafó 2 Promenade 433